"מציניות לציונות"

ההרצאה "מציניות לציונות" מיועדת לשכבות י' ומעלה.

נושאי ההרצאה:

בהרצאותיי אני משתף את השומעים בחוויותי באמצעות סיפורי האישי בשבי האויב, ומעביר מסרים הכוללים:

*המקור לתעצומות הנפש.

*היסטוריה מדינית: מלחמת ששת הימים, ההתשה ויום כיפור.

*מנהיגות והתנדבות

*אהבת מולדת ואמונה

*שאיפה למצוינות

*עמידה בלחצים

המטויב העיקרי במסרים הינו: כאשר קיים הרצון תימצא הדרך".

זהו אינטרס לאומי לחזק את מודעות בני הנוער לאהבת ישראל, לקדם את תחושת השייכות, להקטין את הציניות במחוזותינו ולצקת דוגמא אישית של ציונות הסוחפת

למצוינות, התנדבות, רעות, אמונה וחינוך לערכים שבבסיס קיומנו. ניסיונו של עמוס במסגרת ההרצאות לבני הנוער ולחיילים הביאו למסקנה שאלה  יוצרים קשר בלתי

אמצעי המחזק את הנכונות שלהם לתרום באופן ממשי לצבא ולמדינה ופותחת בפניהם צוהר לחשיבה כוללת ורחבה "מחוץ לקופסא".

משך ההרצאה:  כשעה ועשרים ומלווה במצגות וקטעי וידאו וכוללת שיתוף הקהל בשאלות, תוך יצירת חוויה אקטיבית לנוכחים.