התמודדות עם מצבי לחץ

עמידה בתנאי לחץ

המציאות בישראל מלווה, תדיר, בלחצים וסיבות הנראות, לכאורה, בלתי אפשרויות.

עמידה בלחצים הינה מיומנות הניתנת לרכישה.

נסיוני כשבוי מלחמה הביאו להכרה כי הערכות נפשית נכונה הינה המתכון להתגברות על לחצים

ולו הקשים ביותר.

נושאים בהרצאה:

1.טיסה מבצעית – שאיפה למצויינות, עמידה בסטנדרטים.

2.בשבי האוייב – סיפור אישי הכולל חקירות, תא בידוד, אמונה, נורמות

3.מימד הזמן בשבי – תקשורת עם העולם החיצון, תפוקה וניצול הזמן "לצנוח או לצמוח".

4.חזרה למרוץ החיים – רוויה חושית, התמודדות עם חסכים, הסתגלות.

משך ההרצאה: עפ"י מספר הנושאים הרצויים, אפשרי גם סידרה של הרצאות.

נושאי משנה – עמידה בתנאי לחץ:

1.קשר השתיקה והדחקה

2.אמונה

3.התמודדות עם חסכים

4.ניהול מו"מ מעמדת נחיתות

5.ניהול ועיבוד זמן

6.קיום ופעולה בתנאי אי ודאות

7.היררכיה מעמדית / מבנה חברתי

8.יכולות אנושיות

9.חמשת הדיברות לעמידה בתנאי לחץ